- Afton Water

"Aon latha coisichidh sinn air feadh na d├╣thcha againn mar dhaoine an-asgaidh."